Sweeth Tooth

Lorem Ipsum proin gravida nibh vel velit auctor aliquetenean sollicitudin, lorem qui bibendum auctor, nisi elit consequat gravi.
1-677-124-44227 info@your business.com 184 Main Collins Street West V. 8007

FOLLOW US ON INSTAGRAM

Lorem Ipsum proin gravida nibh vel velit auctor aliquetenean sollicitudin, lorem qui

Политика за поверителност и защита на личните данни

Политика за поверителност и защита на личните данни

Настоящия фирмен документ регулира обема на лични данни събирани,
обработвани и съхранявани от “БОЛКАН ОРГАНИКС“ ЕООД, в качеството
му на оператор и администратор на платформа за онлайн поръчки
neshtosladko.com Правилата са одобрени от управителя на фирмата и влиза
в сила от 05.11. 2018 г.
Уважаеми клиенти, контрагенти и партньори, с настоящото съобщение ви
информираме как ние от “БОЛКАН ОРГАНИКС” ЕООД, Код по Булстат: 203617838,
гр. София, ж.к. Люлин, бл. 961, МОЛ: Румяна Ризова, като оператор на онлайн
платформа neshtosladko.com, събираме, съхраняваме и използваме Ваши лични
данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или
създали и които са свързани с Вас.
Политиките ни за поверителност („Уведомлението“) са изцяло съобразени с
Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) , в сила от 25 май
2015 г.
Съгласно GDPR и българския Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“),
всяко физическо лице е субект на лични данни. Като оператор на
neshtosladko.com “БОЛКАН ОРГАНИКС” ЕООД е администратор на лични
данни, които събира, обработва и съхранява. Нашите идентификационни
данни и начините за връзка с нас са посочени в края на този документ.
От текста в това Уведомление ще научите какви лични данни събираме, с кого
споделяме Вашите лични данни, как събираме и използваме Вашите лични данни,
за какъв период съхраняваме личните Ви данни, какви мерки сме предприели за
съхранение на личните Ви данни, основните ви права свързани със събираните
лични данни, начина на уведомление избран от “БОЛКАН ОРГАНИКС” ЕООД при
променяна в съдържанието на настоящото Уведомление и друга полезна
информация.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗАЩО?
Когато се обръщате към нас, за да поръчате нашите продукти (независимо дали в
наш обект, по интернет чрез страницата neshtosladko.com, чрез фейсбук
магазините ни или по телефона), да зададете въпроси или заявите ваши права,
ние може да получим от Вас или да ви помолим да ни предоставите определена
информация за себе си.

Тази информация може да включва Вашите имена, имейл адрес, адрес, на който
пребивавате, ЕГН, мобилен или друг телефонен номер, ако сте регистрирали
акаунт при нас (например чрез уеб страницата ни neshtosladko.com):
допълнителни данни като рождената ви дата, Ваша парола и определени
предпочитания, история на онлайн поръчки, информация, че ни „харесвате“ или
не и информация от Ваши постове, които Вие правите на нашите страници в
социалните мрежи;
Целта на събиране на тази информация е единствено с цел осигуряване на
възможност за извършване на предлаганите от нас услуги – Име и телефонен
номер, за да можем да ви индивидуализираме и да комуникираме с вас при
необходимост от бърз контакт, мейл, за да можем да изпращаме съобщения
(потвърждение и детайли за получена ваша поръчка и изпращане на фактура или
съобщения за наши промоции); ЕГН за издаване на фактура; адрес, за да
извършим доставка и т.н.
Освен предоставената от вас информация онлайн системите могат да ни
предоставят и техническа информация относно Вашето устройство, с което
отваряте нашите уеб страници, IP адрес при посещение на нашите страници и
„бисквитки“(Информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на:
www.allaboutcookies.org) .
Получваме и Ваши гласови данни, в случай че се обадите на телефонът ни за
поръчки и разговорът бъде записван;
При посещение в Ориндж кафе, от където можете да направите поръчка на място
или съответно да получите своя поръчан вече артикул, може да бъде събрана
информация за вас чрез запис на видео образ от охранителните камери за
видеонаблюдение;
Съхраняваме и всяка друга информация, която Вие доброволно ни предоставяте.
Без тези необходими данни, не бихме могли да Ви предоставяме съответните
услуги.

ДОСТЪП НА ТРЕТИ ЛИЦА ДО СЪХРАНЯВАНИТЕ ОТ НАС ДАННИ
При осъществяване на дейността си може да се наложи да споделяме Ваши
лични данни с някои от следните субекти на правото:
– лица, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват
предоставянето на информация, сред която и лични данни (съдилища,
прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на
потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с

правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред и
др.)
– наши доставчици или бизнес партньори, с помощта на които Ви
предоставяме услугите ни (включително фирми, които по възлагане
поддържат нашите интернет страници, хардуеър и софтуеър, рекламни
агенции, куриерск или транспортни фирми);
– наши консултанти – юристи, счетоводители и одитори;
За да защити Вашите лични данни “БОЛКАН ОРГАНИКС” ЕООД сключва
договори с описаните в предходните три точки лица, в които договори
фигурират клаузи изискващи стриктни мерки за сигурност на предоставената
от нас информация. “БОЛКАН ОРГАНИКС” ЕООД лимитира споделяната
информация до минималния обем необходим за извършване на съответна
услуга от трето лице. Няма да предоставяме Ваши лични данни на трети лица,
за да Ви пращат непоискани маркетингови съобщения, освен ако Вие сте дали
необходимото съгласие за това. В случай, че получавате непоискани търговски
съобщения от фирмите, с които ние работим, моля уведомете ни на следния
имейл адрес office@neshtosladko.com.

СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Съхраняваме Вашите лични данни за период от една година, освен тези данни за
които има законово определен срок за съхранение (счетоводни данни и за
данъчен контрол –  10 години).

ПРИНЦИПИ И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
“БОЛКАН ОРГАНИКС” ЕООД използва различни физически, електронни и
организационни мерки, подбрани съобразно чувствителността на информацията,
която обработваме и съхраняваме, за да защитим личните данни които ни
предоставяте от непозволен достъп, използване или разкриване. Кодираме
комуникациите посредством SSL, кодираме информацията при съхранение –
софтуерно, имаме защитни стени (firewalls), средства за контролиране на достъпа
и др. Приели сме политики и процедури и сме определили Длъжностно лице по
защита на данните. Вие, като потребител носите отговорност за опазване на
Вашата парола и потребителско име, с които имате достъп до нашата интернет
страница. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон
може да не е напълно сигурно, въпреки взетите от нас мерки. Поради това, моля
да имате предвид, че предаването на Ваша лична информация чрез интернет или
по телефон, се извършва на ваш риск.
Ние спазваме следните принципи при обработката на вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;

• свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо
ниво на сигурност на личните данни;
• отчетност.

ЗАКОНОВИ ПРАВА
Като граждани на Европейски съюз имате определени права спрямо опериращите
с личните ви данни субекти. Тези права са регулирани в Регламента и останалото
приложимо европейско и национално законодателство.
Някои от основните права на потребителите свързани с личните им данни са:
 Право на достъп до личните данни, свързани с вас
 Право да възразите срещу обработването на личните ви данни
 Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с
вас
 Правото да поискате изтриване на личните данни, свързани с Вас
 Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни,
свързани с вас
 Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви
засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг
администратор
 Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в
случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от
незаконосъобразно обработване на личните ви данни.
 Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право
да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по
всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз
основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено.

За упражняване на всички ваши права свързани с GDPR и зависещи от нас
като оператор на лични данни можете да ни пишете на имейл адрес
[office@neshtosladko.com].
Ако считате, че ние нарушаваме приложимата нормативна уредба, молим да
се свържете с нас за изясняване на въпроса.

Надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за
защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п.
код 1592). Можете да потърсите защита на Вашите права и по съдебен ред.
КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ
За да упражните правата си съгласно Регламента можете да ни пишете на
електронна поща office@neshtosladko.com или да ни изпратите запитването си по
пощата или да ни го донесете на следния адрес: [София, ж.к. Люлин, бл. 961,
партерен етаж].
В какъв срок ще получите отговор? До един месец от получаване на Вашето
искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме
предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още
два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова
удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на
искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.
Съмнения относно Вашата самоличност. Когато имаме основателни опасения във
връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас,
можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима
за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим
такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните,
можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас
искане за упражняване на някое от посочените в това Уведомление права.
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА ДЕЦА
“БОЛКАН ОРГАНИКС” ЕООД не събираме лични данни на лица под 16 годишна
възраст и при всички случаи спазваме изискванията на закона. Ако Вие не сте
навършили посочената възраст, на Вас е позволен достъп до уеб интернет
страници само със съгласието на вашите родители или настойници.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И ВРЪЗКА С “БОЛКАН ОРГАНИКС” ЕООД
Администратор на личните данни е “БОЛКАН ОРГАНИКС” ЕООД, Код по Булстат:
203617838, гр. София, ж.к. Люлин, бл. 961, МОЛ: Румяна Ризова.
“БОЛКАН ОРГАНИКС” ЕООД е определил за Длъжностно лице по защита на
данните Благой Ризов, имейл: office@neshtosladko.com
Моля отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с това
Уведомление за поверителност на посочените координати по-горе.
Препоръчваме ви периодично да преглеждате отново тези правила, за да се
уведомявате за такива промени.

Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас като пишете
на: office@neshtosladko.com
Чрез затварянето на това съобщение, Вие се съгласявате с използването на
"бисквитки" на това устройство в съответствие с нашата политика, освен ако не
сте ги забранили.

Поръчайте тук